2. ročník

KRAJSKÁ ON-LINE SOUTĚŽ V POROZUMĚNÍ ANGLICKÉMU ODBORNÉMU TEXTU

Téma pro tento rok: Nové technologie

 

Kategorie I. a: žáci gymnázií 1. – 2. ročník (kvinta a sexta víceletých gymnázií)
276 žáků z 6 škol

Kategorie I. b: žáci gymnázií 3. – 4. ročník (septima a oktáva víceletých gymnázií)
284 žáků ze 6 škol

Kategorie II. a: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 1. – 2. ročník
513 žáků ze 11 škol

Kategorie II. b: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3. – 4. ročník
518 žáků ze 11 škol

Kategorie III: žáci středních odborných učilišť
116 žáků ze 6 škol