Kontakt

Mgr. Viktor Chejlava

oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2746/20

301 00 Plzeň

tel.: +420 737 515 659

e-mail: vchejlav@rek.zcu.cz