Výsledky 4. ročník

Zde naleznete anonymizované výsledky.

Kategorie I.A: žáci gymnázií 1.–2. ročník (kvinty a sexty víceletých gymnázií)

 1. místo: Gymnázium Tachov
 2. místo: Gymnázium, Plzeň
 3. místo: Církevní gymnázium Plzeň
 4. místo: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
 5. místo: Gymnázium Sušice

Kategorie I.B: žáci gymnázií 3.–4. ročník (septimy a oktávy víceletých gymnázií)

 1. místo: Gymnázium Luďka Pika
 2. místo: Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
 3. místo: Gymmnázium a SOŠ Rokycany
 4. místo: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
 5. místo: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Kategorie II.A: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 1.–2. ročník

 1. místo: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu
 2. místo: Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň
 3. místo: Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň
 4. místo: Střední odborné učiliště, Domažlice
 5. místo VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
 6. místo Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Kategorie II.B: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3.–4. ročník

 1. místo: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
 2. místo: VOŠ a SPŠE Plzeň
 3. místo: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu
 4. místo: Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň
 5. místo? Střední odborné učiliště Domažlice

Kategorie III: žáci středních odborných učilišť

 1. místo: Střední škola Kralovicea, Planá
 2. místo: Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu
 3. místo: SOŠ a SOU Horšovský Týn
 4. místo: Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň
 5. místo: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá