O soutěži

Název soutěže:

KONTEXT – Krajská on-line soutěž v porozumění anglickému odbornému textu

Na přípravě a realizaci soutěže se podílejí:

Plzeňský kraj (Odbor školství, mládeže a sportu) – JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA.

Západočeská univerzita v Plzni (Ústav jazykové přípravy) – Mgr. Jana Čepičková

Západočeská univerzita v Plzni (Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání) – PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Mgr. Viktor Chejlava

Zaměření soutěže pro rok 2020:

V soutěži budou použity texty z různých oblastí a oborů, propojujícím tématem bude pro rok 2020 téma Internet.

POZOR: Soutěž je zaměřena na porozumění odbornému anglickému textu, nikoliv na testování odborných znalostí žáků!

Kategorie:

Kategorie I.a: žáci gymnázií 1.–2. ročník (kvinty a sexty víceletých gymnázií)

Kategorie I.b: žáci gymnázií 3.–4. ročník (septimy a oktávy víceletých gymnázií)

Kategorie II.a: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 1.–2. ročník

Kategorie II.b: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3.–4. ročník

Kategorie III: žáci středních odborných učilišť

Termín:

Soutěž bude probíhat v prvním pololetí školního roku 2020/2021, a to jeden měsíc on-line a pak jeden den prezenčně na Západočeské univerzitě v Plzni.

Harmonogram:

říjen 2020 – rozdání přístupových údajů na školách

On-line soutěž bude zahájena 2. listopadu 2020. Od každého listopadového pondělí (2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11.) bude možné v průběhu týdne v předem stanovený čas vyplňovat testy příslušného kola.

Vždy do nedělní půlnoci budou zveřejněny správné odpovědi a skóre jednotlivých soutěžících.

Dne 7. ledna 2021 se bude od 9 hodin konat prezenční kolo soutěže na Západočeské univerzitě v Plzni pro gymnázia.

Dne 8. ledna 2021 se bude od 9 hodin konat prezenční kolo soutěže na Západočeské univerzitě v Plzni pro střední a střední odborné školy.

Průběh soutěže:

  1. Na školu v průběhu měsíce října (dle dohody se školou) dorazí lektor ze ZČU, který předá studentům přístupové údaje a vysvětlí, jak bude soutěž probíhat.
  2. Přístupové údaje budou anonymizovány – každá škola dostane konta ve znění žákXskolaYkategorieZ. Každá škola bude mít svou kategorii v LMS Moodle (tj. v systému pro přípravu a realizaci on-line kurzů). Pro každou kategorii, do které se škola přihlásila, bude v dané kategorii vždy jeden kurz.
  3. Od každého listopadového pondělí bude možné v průběhu týdne v předem stanovený čas vyplňovat testy příslušného kola. Žáci ho vyplní v části hodiny angličtiny nebo informatiky (nebo jakéhokoli jiného předmětu) pod dohledem učitele přečtou a individuálně zodpoví otázky. Účastnit se mohou prostřednictvím počítače, tabletu i chytrého telefonu. Aktivita zabere nejvýše 20 minut výuky.  Na testu bude nastaven časový limit.
  4. Každý týden se studentům test automaticky vyhodnotí. A z celkových výsledků za čtyři týdny bude možné určit vítěze školního kola, který se pak zúčastní finále – jednodenní prezenční soutěže na ZČU.
  5. V rámci finálevého dne budou všichni soutěžící řešit závěrečný on-line test v počítačové učebně obdobně jako ve školních kolech soutěže. Na základě součtu bodů ze všech kol postoupí v každé z pěti kategorií tři soutěžící do posledního ústního kola s komisí.

Vyhodnocení

Výherce školních kol i vítěze finálové soutěže v jednotlivých kategoriích odmění Plzeňský kraj.