Finále

Finále soutěže se uskuteční 9. ledna 2020 (pro gymnázia) a 10. ledna 2020 (pro SŠ a a SOŠ) od 9 hodin na Západočeské univerzitě v Plzni (Univerzitní 22, Plzeň).

V rámci finále budou všichni soutěžící řešit závěrečný on-line test v počítačové učebně obdobně jako ve školních kolech soutěže. Na základě součtu bodů ze všech kol postoupí v každé z pěti kategorií tři soutěžící do posledního ústního kola před komisi. Jako součást finálového dne jsou pro všechny připraveny exkurze do laboratoří Západočeské univerzity a aktivity s projektem Bav se vědou. Účast na zahájení přislíbili hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček.