Kategorie

Kategorie I. a: žáci gymnázií 1. – 2. ročník (kvinta a sexta víceletých gymnázií)

Kategorie I. b: žáci gymnázií 3. – 4. ročník (septima a oktáva víceletých gymnázií)

Kategorie II. a: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 1. – 2. ročník

Kategorie II. b: žáci středních odborných škol a učňovských oborů s maturitou 3. – 4. ročník

Kategorie III: žáci středních odborných učilišť