On-line soutěž

PŘÍSTUP

Na školu v průběhu měsíce listopadu (dle dohody se školou) dorazí lektor ze ZČU, který předá učitelům přístupové údaje a vysvětlí, jak bude soutěž probíhat. Přístupové údaje budou anonymizovány, každá škola bude mít svůj kurz v LMS Moodle ZČU.

Od každého listopadového pondělí (4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11.) bude možné v průběhu týdne v předem stanovený čas vyplňovat testy příslušného kola.

Účastnit se je možné prostřednictvím počítače, tabletu i chytrého telefonu. Na testu bude nastaven časový limit. Aktivita zabere nejvýše 15 minut výuky.

PRŮBĚH

Testy musí žáci vyplnit ve škole pod dohledem učitele, který realizačnímu týmu nahlásí, který den a v kolik hodin žáci testy vyplňovali.  Vyplněním testu mimo termíny uvedené učitelem povede k diskvalifikaci soutěžícího. Soutěže se zúčastní všichni žáci přihlášené třídy.

VYHODNOCENÍ

Vždy od páteční půlnoci bude zveřejněno skóre jednotlivých soutěžících.

Každý týden se studentům test automaticky vyhodnotí a z celkových výsledků za čtyři týdny bude možné určit vítěze školního kola, který se pak zúčastní jednodenní prezenční soutěže na ZČU.

Pokud bude student v některém týdnu chybět a nebude mít příslušné kolo vyplněné, bude mu zpřístupněno v rámci posledního kola, aby si ho mohl doplnit. V posledním týdnu tak bude vyplňovat poslední kolo a zároveň kola, která neměl kvůli absenci vyplněna.