Téma 2023

V roce 2023 budou v soutěži použity odborné texty, které se týkají umělé inteligence a automatizace. Bude se jednat o texty z nejrůznějších oborů, které budou dané téma diskutovat z mnoha úhlů pohledu.

POZOR: Soutěž je zaměřena na porozumění odbornému anglickému textu, nikoliv na testování odborných znalostí žáků!