Téma 2019

V roce 2019 budou v soutěži použity odborné texty, které se týkají nových technologií. Bude se jednat o texty z nejrůznějších oborů, které budou dané téma diskutovat z mnoha úhlů pohledu.

POZOR: Soutěž je zaměřena na porozumění odbornému anglickému textu, nikoliv na testování odborných znalostí žáků!